KÄYTTÖEHDOT JA POTILASREKISTERISELOSTE

Tältä sivulta löydät tietoa sekä ajanvarauksesta että -peruutuksesta, sarjakorttiehdoista ja potilasrekisteriselosteen. 

KÄYTTÖEHDOT

Tämä osio sisältää sekä ajanvarauksen että lahja- ja sarjakorttien käyttöehdot.

Voimassa 1.4.2020 alkaen

AJANVARAUS JA PERUUTUSEHDOT

Ajanvaraus suoritetaan joko paikanpäällä, nettiajanvarauksen kautta tai muulla sähköisellä viestimellä. Ajan varaaminen on käyttöehtoihin sitova. Käyttöehdot ovat luettavissa ennen nettiajanvarauksen vahvistamista ja myöhemmin sähköpostiin saapuvassa varausvahvistuksessa.


AJAN PERUUTUS

Ajan peruutus viimeistään edellisenä päivänä = OK, ei laskutusta.

Ajan peruutus saman päivän aikana = 50% laskutus varatun ajan hinnasta.

Peruuttamaton aika = 100% laskutus varatusta ajasta.

Peruuttamaton aika, jonka jälkeen et vastaa 5 minuutissa yhteydenottooni = 150% laskutus varatusta ajasta. 

Jos ajanvaraus perutaan edellisenä päivänä, niin minulla on vielä kohtuullinen mahdollisuus saada tilalle toisen varauksen. Kuluvan päivän aikana on 50% todennäköisyys, että saan tilalle varauksen, siksi 50% laskutus. Peruuttamaton aika jää 100% varmuudella tyhjäksi, siksi 100% laskutus. Aika jota ei peruta eikä vastata yhteydenottoihin, niin sen lisäksi että se jää 100% varmuudella tyhjäksi, niin minulla menee puolet varatusta ajasta ikkunan edessä ulos katsellessa, että ehkä henkilö saapuukin myöhässä. Tuona aikana en voi tehdä muuta kuin odotella, joten siksi laskutus on 150% varatusta ajasta.  

Peruutuksen voit tehdä joko puhelimitse, tekstiviestillä tai varausvahvistuksen mukana tulevan peruutuslinkin kautta. Ongelmatilanteissa soita tai laita tekstiviesti hierojallesi (Markus 044 244 9630).

Mikäli sairastut, niin soita tai laita tekstiviesti hierojallesi välittömästi, vaikka aikasi olisi vain hetken päästä. Jos varattu aika kerkeää alkaa, niin varaus katsotaan automaattisesti käytetyksi ja laskutetaan normaalisti. Lääkärintodistuksella tai Omakantaan tehdyllä lääkärin kirjauksella on suuri merkitys arvioitaessa, että onko viime hetken peruutus laskutettavissa.

LAHJA- JA SARJAKORTIN KÄYTTÖ

Lahja- ja sarjakortin(LSK) käyntejä voi käyttää haluamaansa tahtia sen eräpäivän sisällä, mikä korttiin on merkitty. Merkintä "Eräpäivä xx/xxxx" tarkoittaa "kuukausi/vuosiluku" ja se tarkoittaa kuukautta, jonka aikana kortti on viimeistään käytettävä loppuun.

LSK:ta voi käyttää joko henkilö, jolle kortti on nimetty tai henkilö, jolle LSK:n omistaja on antanut luvan käyttää korttiansa. Mikäli LSK:ta käyttää joku muu kuin kortin nimetty omistaja, niin kortin omistajan on jätettävä meille omat yhteystietonsa (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) ennen ensimmäistä varausta tai varauksen yhteydessä, jotta voimme varmistaa, että kortin omistaja on antanut luvan korttinsa käyttöön tämän toisen henkilön osalta.

LAHJA- JA SARJAKORTIN KÄYTTÖRAJOITTEET

Jos LSK:n eräpäivä on ylittymässä ja siinä on vielä käyntejä käyttämättä, niin ota minuun yhteyttä yhteystiedoissa olevaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen, niin voimme tapauskohtaisesti sopia kortin käytön järjestelystä. Mikäli eräpäivä on ylittynyt eikä LSK:n omistaja ole ottanut yhteyttä jäljellä olevien käyntikertojen järjestelemiseksi, niin katson kortin vanhentuneeksi.

Sarjakortin eräpäivä löytyy saamastasi fyysisestä sarjakortista. Jos sitä ei kuitenkaan löydy, niin sarjakorttisi eräpäivä on 1 kuukausi per käynti ja on voimassa ostokuukaudesta niin monta kuukautta kuin kortissa on käyntejä. 

Eräpäivän ja käyntikertojen seuranta on asiakkaan vastuulla. Voit tarvittaessa kysyä minulta korttisi tilanteesta.


Palvelutyön keskeyttäminen

Kuluttaja voi keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelutyön ennen työn valmistumista, mutta yritykselle on korvattava aiheutuneet työkustannukset ja maksettava vahingonkorvaus sopimusrikkomuksen vuoksi.

Jos kuluttaja keskeyttää virheettömästi suoritetun palvelun ennen sen valmistumista, on yritykselle maksettava:

  • jo tehdystä työstä sovittujen hinnoitteluperusteiden mukaisesti.
  • työn keskeyttämisestä aiheutuvista toimenpiteistä, esimerkiksi toimistomaksu asian käsittelyyn liittyen. Toimistomaksu 15 euroa. 

Jos kuluttajalla on painavia syitä olettaa, että suorituksessa tulee olemaan virhe, työn voi keskeyttää ja sopimuksen purkaa. Keskeyttämisen perusteena voi olla esimerkiksi se, että tehty työ on niin puutteellista ja taitamatonta, että lopputuloskin olisi ratkaisevasti virheellinen. Tällöin sopimus puretaan työn loppuosan osalta ja yritykselle on maksettava virheettömästi tehdyn työn osuus.

Lunastamaton toimitus

Toimitetun sarja- ja lahjakortin hinta määräytyy sen hetkisen kampanjan ja/tai hinnaston mukaan. Mikäli sarjakortti on kampanjahintainen ja kampanja on kerennyt jo päättymään ennen maksusuoritusta, niin silloin kortista peritään voimassa olevan hinnaston mukainen summa.


POTILASREKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Kehonhuolto Kättein Väki/ Markus Rautavirta (julkiterhikki rek.nro. 50604468434)

Puhelinnumero 044 244 9630

Osoite: Teiskontie 22-24, 33540 Tampere

1. Potilasrekisterin ylläpidon peruste

Koulutettu hieroja on asetuksen 564/1994 mukainen terveydenhuollon ammattihenkilö, joka noudattaa asetuksen 99/2001 mukaista käytäntöä potilasasiakirjojen laatimisesta ja potilasrekisterin pitämisestä.

Aluehallintovirasto ja sosiaali- terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira käyttävät potilasrekisteriä palveluntarjoajan toiminnan arvioinnin tukena. Sen sisältämää tietoa käytetään myös vakuutuskorvaus-asioiden käsittelyssä.

99/2001 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä

564/1994 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

785/1992 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritys Kehonhuolto Kättein Väki (2578352-3) käyttää potilasasrekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

3. Rekisterin nimi

Kehonhuolto Kättein väen potilasrekisteri

4. Potilasrekisterin tietosisältö

Henkilön tunnistetiedot, kuten nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, asuinpaikkakunta, sekä hoitoon liittyvät hoitokertakohtaiset kirjaukset. (99/2001 asetus potilasasiakirjoista)

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 10 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 100 vuotta potilaan syntymästä ja 10 vuotta hoidon päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja hoitokertakohtaisen kirjauksen sisältö sekä hoitajilta että asiakkaalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilasrekisteri on toimipisteen tietokoneella salasanalla suojattuna ja salasana on vain rekisterinpitäjän tiedossa.

Tietokone on suojattuna palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla.

Potilasrekisterin tiedot on säädetty salassa pidettäviksi.

10. Tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan toimipaikan vastaavalle henkilölle. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna rekisterinpitäjälle.

Potilasrekisterissämme olevien hoitotietojen täydelliseen poistoon ei voida suostua, koska potilastietojen säilytysaika ja -velvollisuus on lailla säädetty. Yksilöity korjaamis- tai poistovaatimus toteutetaan, mikäli rekisterinpitäjä toteaa, että kyseessä on selkeästi virheellinen tai potilasrekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeeton tieto. Jos rekisterinpitäjä havaitsee virheellisen tiedon, se korjataan virheen todentamisen jälkeen normaalin ylläpitomenettelyn yhteydessä oma-aloitteisesti.